Paito Warna


Berikut Paito Warna Keluaran Togel florida evening Sentiasa Update
Semoga Keberuntungan Berpihak Kepada Anda

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
3 8 9 8 81 3 6 1 75 5 4 6 13 0 5 5 15 9 3 9 35 4 1 3 40 2 5 6 2
1 2 0 5 54 7 0 5 56 8 0 1 18 7 6 0 61 1 8 3 29 7 0 4 47 6 8 0 8
7 2 7 5 31 9 8 9 81 7 7 1 83 0 2 6 89 2 3 0 34 1 9 8 83 5 5 9 5
6 9 4 7 29 7 1 0 13 2 3 7 18 6 6 9 66 7 5 8 41 6 2 0 23 0 7 5 3
5 8 8 5 43 4 9 3 36 2 3 2 59 1 7 3 13 9 9 5 51 9 7 1 87 9 6 7 4
5 8 2 5 78 4 2 5 75 8 3 6 97 3 1 8 93 6 3 5 81 2 0 8 80 3 9 0 9
5 6 9 0 90 4 3 3 65 0 4 3 75 4 9 8 84 2 4 9 44 8 4 0 48 0 3 0 3
3 3 0 9 96 5 0 7 74 6 5 2 78 9 1 6 70 6 0 6 66 9 4 4 80 2 8 2 1
6 9 3 2 50 2 9 7 75 7 4 4 86 5 0 3 31 4 2 7 98 9 0 2 22 8 3 7 1
8 8 9 6 60 0 8 6 51 7 8 5 48 1 3 4 70 9 1 6 76 3 6 7 49 1 0 8 8
2 5 9 7 78 4 5 7 33 9 1 6 70 1 8 4 32 6 3 8 24 3 2 8 12 3 4 6 1
4 3 9 2 23 4 4 8 33 4 6 6 37 5 1 6 71 9 5 0 54 5 5 9 55 9 4 8 3
6 5 6 4 19 2 6 0 62 2 8 4 32 2 0 4 42 9 6 6 33 2 0 9 92 5 9 7 7
1 4 6 2 80 6 2 8 17 1 7 3 10 6 3 1 40 5 2 0 28 0 2 6 84 5 0 7 7
9 6 0 7 74 5 0 6 63 7 7 6 44 7 9 6 68 2 9 0 92 0 7 9 74 6 9 8 8
4 4 1 2 30 6 3 0 35 0 1 8 93 7 7 0 79 1 7 4 26 4 2 0 20 7 3 0 3
3 3 4 4 88 2 5 3 87 4 2 8 13 6 8 8 76 8 7 8 62 4 2 9 29 3 4 8 3
7 3 6 5 26 1 2 0 22 6 2 6 85 4 4 0 40 9 2 4 62 7 4 6 10 7 0 1 1
1 7 5 2 74 6 1 6 74 9 9 6 68 3 3 3 68 5 9 7 78 7 6 1 77 7 9 7 7
7 2 6 3 95 4 0 6 68 2 6 6 33 1 5 8 49 4 6 1 76 3 3 2 58 7 2 3 5
4 6 6 0 68 5 2 1 38 3 1 3 48 1 9 1 11 1 0 4 44 6 9 4 45 6 3 7 1
3 9 2 8 19 7 9 8 82 5 5 6 28 5 1 8 97 6 4 1 52 8 8 4 38 2 6 2 8
8 9 4 5 95 7 4 6 11 4 9 5 55 6 4 6 15 1 0 0 02 4 0 9 90 0 8 6 5
3 5 5 1 68 5 8 8 72 9 3 9 32 9 7 9 73 6 6 7 42 1 3 5 86 9 3 3 6
4 7 6 5 24 1 6 6 32 1 1 2 38 7 5 0 55 3 2 9 21 0 1 8 95 3 7 0 7
3 7 4 4 86 8 4 3 76 0 0 5 56 9 1 8 90 9 3 9 36 4 5 8 49 1 4 4 8
7 9 3 8 22 6 2 4 61 4 5 0 55 1 2 3 54 8 2 0 23 4 5 2 79 1 3 6 9
2 2 5 4 95 7 1 6 72 8 1 3 46 1 7 3 10 9 9 9 90 5 3 0 38 5 5 6 2
3 7 0 9 94 0 2 0 21 1 3 9 35 3 2 8 11 0 5 1 66 6 4 5 98 6 3 9 3
1 5 5 7 38 8 6 2 88 8 8 2 13 6 8 4 33 2 5 7 38 2 1 5 67 1 0 3 3
0 0 6 8 53 8 2 6 80 9 7 4 29 6 1 1 25 8 3 4 78 8 9 9 92 5 4 0 4
5 7 0 9 98 5 1 0 18 0 0 3 34 2 6 1 75 9 1 4 57 6 7 0 76 4 6 8 5
3 4 4 6 18 5 5 4 90 4 4 7 20 3 9 9 94 2 7 4 24 5 4 3 79 1 5 2 7
8 5 8 0 85 0 3 2 58 2 0 8 83 7 1 7 83 8 8 7 68 8 7 2 98 4 5 8 4
1 2 6 7 48 3 1 8 97 7 9 2 21 5 9 4 40 0 9 4 49 5 5 2 71 8 7 6 4
9 8 6 9 60 3 1 8 99 2 7 1 86 5 9 1 15 9 8 7 68 5 7 3 13 2 8 1 9
4 8 4 6 12 9 3 2 58 5 9 3 38 7 4 2 64 1 6 1 77 5 6 0 63 2 1 0 1
6 5 8 7 65 9 9 3 39 4 0 9 95 0 6 7 45 7 7 5 35 9 2 0 27 1 6 8 5
0 3 7 6 40 3 6 6 39 3 7 3 14 7 9 4 49 3 5 3 88 2 7 1 85 4 3 9 3
0 4 1 0 15 4 0 6 62 8 5 5 13 3 4 2 60 7 6 8 50 0 6 9 64 0 9 5 5
5 3 0 9 92 6 3 1 43 5 9 3 30 6 7 4 24 6 9 4 47 8 6 6 33 0 0 7 7
4 1 4 2 62 8 2 0 20 1 8 5 41 0 3 2 58 7 5 1 62 6 3 1 48 4 1 9 1
3 6 6 4 18 5 4 5 90 4 6 7 42 8 7 0 72 8 9 8 83 7 4 3 73 0 9 8 8
1 0 8 7 63 1 4 8 33 4 1 2 38 8 5 4 97 0 5 1 69 3 2 6 88 6 3 8 2
3 5 2 8 13 5 2 5 75 3 1 6 70 4 6 5 21 2 1 1 29 0 1 6 72 4 8 9 8
4 3 6 8 57 8 0 9 99 9 6 2 83 6 9 5 53 1 8 2 13 3 9 7 79 0 8 7 6
3 6 0 9 91 3 3 8 22 9 7 0 78 7 6 0 67 5 6 8 56 0 1 5 62 8 2 1 3
1 3 2 9 25 3 3 5 83 8 5 9 59 6 3 7 14 5 9 8 88 5 6 3 93 9 7 3 1
7 0 3 5 88 2 3 2 56 1 1 6 75 1 2 3 57 0 2 5 73 8 1 3 45 3 9 1 1
7 7 0 4 41 2 3 7 19 4 8 4 39 5 0 1 13 8 7 0 74 6 2 3 59 6 1 9 1
6 9 2 2 46 3 8 2 10 3 4 3 72 6 3 6 90 0 8 9 89 9 9 2 21 5 1 0 1
1 3 9 0 90 2 7 7 52 2 8 7 62 4 7 2 95 4 3 4 78 5 7 6 42 0 4 1 5
3 7 6 6 37 4 9 4 48 2 8 3 28 2 8 1 98 0 1 9 15 0 4 6 12 7 3 9 3
3 2 4 4 89 0 6 5 28 2 8 1 97 3 6 7 42 2 1 7 85 3 7 0 75 5 7 9 7
5 7 5 5 17 0 9 6 62 3 3 6 94 0 8 1 93 3 1 2 39 6 7 5 31 4 1 8 9
4 7 0 2 27 5 4 2 67 5 4 6 18 8 1 4 58 6 4 0 40 2 9 3 32 7 3 8 2
8 2 6 7 48 6 4 2 60 7 5 2 70 5 5 2 70 3 7 6 46 2 6 7 48 6 7 6 4
7 8 3 2 55 0 2 0 28 1 2 3 55 6 5 9 53 5 1 8 94 1 9 0 94 0 4 0 4
0 2 8 1 96 4 6 9 63 4 7 6 46 7 5 8 43 4 0 8 83 2 6 9 61 8 9 4 4
4 0 1 7 81 8 6 3 96 8 4 3 73 9 7 5 34 7 4 7 28 4 4 7 22 7 9 9 9
9 8 7 9 75 9 2 1 36 1 6 4 10 3 3 2 54 0 3 1 42 4 4 3 77 7 0 5 5
0 0 0 6 62 1 9 4 49 2 5 5 18 8 5 9 55 4 1 8 92 3 8 8 79 8 7 3 1
2 9 8 9 88 3 6 8 54 0 1 9 14 3 0 7 72 8 1 9 19 0 9 1 13 0 6 9 6
2 6 4 6 14 2 2 1 34 0 3 1 40 5 6 5 26 6 8 3 24 0 3 6 94 8 5 4 9
8 0 3 3 69 8 6 8 56 2 6 8 50 1 9 7 77 3 8 7 67 6 4 2 61 2 9 7 7
9 1 9 9 94 9 2 9 27 2 3 7 15 3 2 2 44 8 4 5 98 5 4 0 44 3 1 9 1
1 0 5 9 58 5 6 5 26 7 1 1 22 6 7 6 43 9 6 3 94 1 0 9 90 6 0 1 1
1 9 1 2 37 8 5 8 42 8 1 1 26 4 0 6 62 9 2 7 91 7 5 4 95 2 6 8 5
6 4 0 1 10 9 1 9 12 0 1 7 88 6 2 3 50 6 1 6 73 6 3 8 20 1 3 2 5
3 6 8 4 32 4 3 4 79 5 2 0 20 9 8 5 41 0 0 6 62 0 0 2 26 0 2 3 5
7 6 2 1 32 2 2 1 38 7 8 6 51 7 5 4 95 2 9 2 25 1 6 7 49 5 7 2 9
6 5 6 4 15 0 8 9 89 8 7 7 56 6 6 7 40 3 1 0 18 9 8 0 88 7 8 3 2
5 9 2 8 12 3 8 1 97 8 0 4 42 8 1 6 71 1 9 5 51 1 3 2 54 6 1 2 3
7 6 9 3 32 3 6 9 66 8 2 8 19 6 7 3 10 9 3 2 57 5 1 4 56 0 9 4 4
1 8 4 5 91 1 6 0 63 4 7 8 63 3 7 0 72 5 7 2 93 9 7 8 67 7 8 1 9
5 1 3 8 20 8 5 6 26 5 4 8 30 6 1 2 30 2 5 9 50 4 0 4 43 4 3 1 4
2 3 9 6 61 3 0 5 59 3 7 7 56 7 8 6 58 0 1 2 38 3 4 4 88 7 8 7 6
3 8 7 1 86 5 1 1 20 6 3 6 98 0 5 3 86 6 8 9 87 6 0 0 01 4 7 7 5
9 3 8 5 46 4 0 3 31 0 8 5 48 2 0 0 07 5 2 0 29 5 9 1 19 6 5 6 2
2 5 1 1 21 0 0 4 47 1 7 9 74 6 2 0 29 2 6 3 93 4 3 1 47 8 5 7 3
7 9 6 1 79 6 7 4 20 7 1 2 35 5 6 6 30 8 2 8 12 7 4 3 78 8 4 4 8
5 7 2 7 94 2 7 3 11 3 4 9 43 5 9 8 88 8 8 7 66 9 6 2 87 3 7 0 7
9 0 7 4 22 0 4 4 88 0 1 8 97 6 5 6 21 6 2 6 87 9 7 5 37 6 5 2 7
6 5 4 9 41 9 5 1 62 6 9 9 95 0 5 1 60 4 9 0 98 3 5 0 51 7 6 5 2
1 8 6 8 50 9 3 4 73 8 8 1 95 1 9 6 60 0 9 6 66 9 5 4 93 6 8 6 5
9 0 0 4 46 8 6 4 14 2 1 4 55 6 8 9 86 7 2 8 16 3 2 3 54 2 7 4 2
9 3 4 1 57 2 3 8 25 1 2 5 77 3 3 3 63 3 7 0 78 9 2 6 88 1 7 5 3
9 7 3 3 63 2 6 9 67 4 0 3 33 3 2 4 66 7 6 7 41 2 4 3 70 5 7 3 1
7 6 9 0 99 3 6 7 46 0 6 8 54 8 5 1 68 6 8 6 54 9 4 9 42 9 3 7 1
1 0 0 2 22 6 9 0 95 3 7 5 36 1 4 5 92 1 8 3 20 8 6 6 36 5 5 6 2
8 3 9 0 91 2 3 0 30 8 2 7 97 7 9 6 60 3 3 0 30 9 9 5 55 7 5 0 5
5 2 2 3 54 6 4 9 47 9 0 9 95 2 2 6 88 8 5 5 15 6 3 4 72 0 6 4 1
3 0 0 9 95 9 6 8 57 2 2 3 55 5 4 6 13 9 1 7 89 6 3 3 64 9 9 7 7
5 5 1 9 16 1 1 2 31 2 4 1 56 3 9 3 32 1 3 8 24 8 4 3 74 7 3 7 1
0 0 3 4 74 4 1 2 38 0 6 3 91 9 5 2 77 9 9 6 62 3 1 5 63 6 8 0 8
6 0 2 3 52 5 9 0 99 8 5 4 96 1 7 2 93 6 1 6 77 5 0 6 60 8 5 4 9
4 7 0 5 51 5 5 5 13 0 2 7 92 3 9 5 52 1 7 6 40 1 1 9 14 9 8 6 5
0 0 1 0 14 5 5 4 98 9 1 7 82 7 1 9 11 2 9 8 84 4 6 5 23 5 9 1 1
1 2 4 2 66 7 4 6 15 2 6 8 59 7 0 0 08 9 4 3 77 9 0 4 47 5 6 0 6
8 3 0 7 71 8 7 0 76 3 6 1 79 5 4 4 83 8 6 5 28 0 3 8 26 7 6 0 6
7 9 9 7 70 8 8 5 45 1 4 6 16 3 3 3 61 9 6 1 72 6 4 4 83 0 0 1 1
2 1 3 8 27 6 8 5 47 5 5 0 53 3 7 5 32 7 0 3 31 9 4 3 70 7 2 3 5
8 5 6 3 94 5 7 5 35 8 5 9 56 0 7 7 51 6 6 7 43 6 0 3 34 2 0 5 5
6 0 4 2 67 6 0 7 73 4 5 0 56 4 4 4 82 9 4 7 23 8 2 5 72 3 0 0 0
8 5 0 3 33 7 8 7 65 2 5 1 63 9 3 2 53 7 2 7 91 8 5 7 37 7 4 6 1
2 9 4 1 57 8 1 6 76 7 5 3 81 3 2 0 26 4 5 0 50 9 8 7 68 1 3 7 1
3 0 4 5 97 5 2 1 36 2 8 6 50 2 7 6 49 8 0 1 10 4 2 4 60 0 0 3 3
6 7 9 6 60 3 9 7 75 3 4 3 72 1 8 5 47 4 1 0 15 7 7 4 22 6 2 5 7
9 6 0 4 46 3 0 3 39 8 5 9 52 9 4 7 29 2 9 2 28 1 3 9 31 4 3 4 7
2 2 0 2 24 7 8 8 79 8 7 0 73 8 7 6 44 3 8 2 17 0 9 6 62 3 5 6 2
7 3 3 3 63 6 6 1 75 5 1 8 91 5 0 8 84 0 3 0 36 7 4 2 68 5 3 0 3
7 6 0 5 56 8 6 9 61 4 4 1 59 2 7 9 72 2 7 2 95 5 8 4 38 0 9 4 4
5 6 7 0 71 7 7 8 64 4 7 4 28 6 0 1 14 4 1 2 36 5 2 0 20 9 1 7 8
6 5 4 8 36 5 6 1 73 4 4 2 64 2 9 4 49 5 5 8 45 7 8 1 98 7 7 3 1
2 9 9 6 60 0 4 3 77 7 8 2 19 7 3 8 25 7 6 6 37 2 6 1 70 8 9 5 5
1 7 8 6 59 7 5 2 75 0 2 1 31 6 8 1 98 0 1 1 21 7 2 8 12 1 4 6 1
7 0 1 0 12 4 3 8 22 7 5 2 71 1 6 0 65 8 9 0 98 0 2 2 41 3 5 8 4
7 5 4 7 27 6 7 5 39 4 3 3 61 8 9 9 99 6 2 0 26 4 1 7 87 7 4 3 7
9 5 7 2 99 3 3 2 51 3 0 9 91 5 4 4 89 6 6 5 24 4 4 8 34 9 0 4 4
7 9 4 3 77 4 8 1 90 1 4 9 42 1 3 5 84 6 4 8 34 8 8 4 36 8 2 5 7
3 0 6 0 64 7 8 8 75 8 0 8 81 4 5 9 55 3 1 9 16 8 2 3 51 7 7 5 3
6 4 7 3 17 1 2 4 64 2 0 5 57 7 0 3 32 7 7 8 67 5 4 2 65 0 0 1 1
3 2 2 1 35 2 8 7 60 6 0 1 12 8 6 5 20 1 3 7 16 7 3 4 70 7 0 7 7
1 6 2 1 32 2 1 3 40 7 1 5 69 0 8 0 88 0 3 2 51 8 3 6 95 5 5 5 1
0 2 0 5 57 1 8 2 19 6 2 5 73 0 4 8 34 4 1 1 28 9 6 9 65 6 4 8 3
0 5 0 8 85 4 6 3 98 7 4 4 82 4 4 0 47 0 2 4 60 6 1 0 12 9 0 6 6
2 8 6 1 70 5 6 4 17 0 7 0 74 2 6 4 17 3 2 9 22 0 6 4 12 0 5 9 5
2 8 9 4 49 2 4 7 29 7 6 4 14 1 7 1 82 8 2 3 59 7 1 7 87 5 2 2 4
0 4 9 7 75 4 1 2 30 5 9 5 54 1 7 7 54 3 2 1 33 9 7 1 89 2 9 3 3
6 8 9 6 69 2 2 9 22 0 1 2 34 6 1 6 72 8 4 6 16 1 2 0 29 4 9 2 2
9 0 5 0 59 8 5 9 57 8 3 0 30 9 4 2 62 7 0 2 29 6 3 6 97 9 8 2 1
2 3 1 4 55 3 6 3 96 3 5 5 15 9 6 5 24 3 7 7 51 3 4 2 65 7 3 3 6
7 4 5 6 28 0 0 0 02 7 7 4 29 5 8 7 66 2 3 2 56 5 6 6 38 9 9 6 6
7 6 7 0 72 5 8 0 87 4 3 0 34 6 3 1 46 9 2 2 41 4 7 8 68 5 8 9 8
6 1 1 3 41 6 8 7 65 7 5 1 60 9 4 5 94 3 2 4 64 1 5 7 36 7 5 2 7
1 2 8 7 62 2 2 3 56 5 0 3 33 4 4 5 97 3 8 2 11 2 0 2 23 7 8 4 3
9 2 2 8 11 7 7 0 71 4 9 7 73 1 0 0 00 6 8 0 84 4 8 2 13 8 3 0 3
8 4 5 1 66 7 4 4 87 7 1 1 24 5 6 6 31 4 7 9 72 2 0 1 15 7 0 6 6
1 3 8 4 38 9 4 8 32 8 9 4 40 2 2 5 78 8 1 6 79 5 1 5 61 6 5 9 5
9 2 8 0 82 6 3 2 58 4 3 9 38 1 3 5 82 1 1 6 72 5 7 8 66 7 3 2 5
9 3 9 5 57 4 8 7 64 1 0 8 89 3 6 4 14 5 2 3 56 8 2 9 22 5 1 9 1
4 9 6 0 60 0 6 4 19 3 2 6 86 6 8 1 93 3 3 7 14 7 9 0 97 7 4 9 4
9 3 9 2 28 9 4 4 89 5 4 5 95 7 4 6 12 9 4 7 25 0 4 6 16 0 3 2 5
9 7 1 1 24 2 6 2 80 5 8 4 39 8 9 9 96 5 9 9 97 1 9 2 29 4 5 6 2
9 5 2 5 72 4 1 8 95 6 3 0 37 1 9 8 84 5 5 0 51 4 0 0 07 8 9 3 3
1 5 8 5 49 0 9 6 65 5 2 0 22 3 1 8 95 8 1 7 82 6 4 5 91 6 1 8 9
7 3 0 5 50 6 8 2 15 1 8 5 48 9 7 3 15 9 7 9 74 3 0 5 55 6 9 7 7
0 4 4 0 40 6 9 7 72 2 2 4 61 9 0 7 78 3 8 6 53 1 6 3 96 1 0 1 1
9 1 6 8 54 9 7 3 14 4 3 1 44 4 9 9 96 2 5 3 80 3 8 8 74 3 7 2 9
3 3 2 2 42 7 8 0 81 8 8 7 62 9 5 5 19 3 8 6 57 2 1 3 45 4 5 2 7
6 6 9 0 96 6 4 5 95 0 6 5 28 3 2 8 19 5 3 1 49 3 0 7 71 7 0 1 1
0 0 7 9 77 4 0 7 75 2 4 0 47 4 0 6 60 7 7 8 63 7 5 0 54 6 7 5 3
8 8 1 6 72 7 8 5 40 9 6 0 66 7 1 5 62 3 2 8 11 6 1 3 47 5 4 2 6
6 5 5 5 13 3 1 5 60 6 4 4 86 8 3 8 20 2 7 5 30 3 1 8 96 5 3 2 5
8 6 1 9 19 5 9 2 25 0 1 9 14 7 6 9 68 1 3 8 20 6 6 9 61 7 0 3 3
6 1 3 5 89 0 8 5 42 6 0 3 37 6 1 7 84 0 8 8 79 5 4 8 30 8 4 0 4
3 2 5 2 74 9 6 2 89 3 6 8 54 3 9 8 83 9 6 4 17 1 2 7 92 6 0 7 7
5 5 7 2 94 8 5 7 35 9 0 2 23 0 6 5 25 8 1 5 61 4 3 7 13 6 4 9 4
8 6 1 2 35 0 5 8 49 6 0 0 08 5 2 4 64 5 4 7 26 0 2 0 29 4 1 6 7
5 1 6 2 80 5 2 4 62 4 1 6 77 1 8 9 83 9 3 5 84 9 2 5 70 8 4 2 6
7 2 7 6 42 7 1 2 35 0 1 9 11 3 6 6 31 9 9 8 85 7 6 3 97 8 2 5 7
3 8 4 0 48 0 5 0 58 7 3 9 37 1 7 8 68 1 0 9 94 6 5 3 83 5 1 7 8
5 7 6 1 74 9 4 2 65 0 7 0 70 0 5 5 15 4 1 5 66 9 1 4 53 5 6 6 3
3 6 3 6 98 1 3 9 38 2 6 9 69 2 3 8 27 7 3 2 53 7 6 1 78 9 8 7 6
9 7 8 9 87 6 9 9 95 7 7 0 71 4 9 9 92 5 8 0 89 7 3 5 80 6 0 1 1
7 1 4 7 27 5 4 2 63 5 4 7 27 1 8 5 49 6 8 9 87 3 2 6 84 4 3 3 6
1 4 2 8 18 7 8 7 67 3 3 6 98 3 3 3 63 4 0 2 25 3 8 0 88 3 9 3 3
2 0 2 2 46 1 9 2 26 3 5 8 45 7 4 5 95 0 8 9 84 4 0 4 48 1 5 9 5
4 5 9 1 10 5 0 6 65 7 1 0 10 1 1 2 36 8 6 1 72 0 7 4 28 0 7 9 7
7 8 7 9 71 4 0 8 82 5 0 2 22 1 9 8 86 9 6 9 68 4 6 4 11 8 7 7 5
3 1 9 0 94 1 8 7 63 9 6 5 23 5 5 0 50 4 9 4 40 8 9 0 93 7 9 2 2
7 4 9 3 31 8 5 7 39 9 0 2 29 8 8 9 83 4 7 8 66 7 5 9 54 0 0 4 4
7 0 7 9 79 0 6 1 76 0 5 4 99 0 3 2 53 6 6 4 19 8 1 6 74 3 2 3 5
8 9 9 1 15 9 5 5 19 8 1 1 24 5 2 9 21 2 9 9 94 9 0 4 47 1 1 6 7
2 2 4 1 55 3 6 9 64 8 0 8 81 0 0 6 61 3 7 0 73 3 7 3 12 8 9 6 6
7 7 0 0 00 8 1 1 22 3 5 4 92 3 6 1 72 2 7 6 47 2 5 5 15 1 1 0 1
1 7 8 7 65 6 5 1 62 2 6 7 42 0 2 5 74 1 7 0 76 9 7 2 91 3 8 0 8
3 1 7 5 32 4 3 6 90 1 3 6 93 6 8 0 86 2 6 7 43 0 3 9 38 7 0 3 3
1 7 5 8 46 7 5 4 95 8 4 6 15 5 7 4 23 7 5 8 42 0 0 0 00 2 2 5 7
1 5 9 1 18 2 6 9 68 3 9 2 21 6 0 0 03 9 2 0 27 5 7 3 11 7 4 4 8
0 9 5 1 67 3 4 0 43 7 8 5 43 4 7 7 51 6 4 0 48 6 6 2 85 5 2 7 9
8 8 9 7 79 3 4 7 29 8 0 9 94 6 7 1 88 2 9 8 84 0 5 3 83 6 2 5 7
0 9 2 1 30 1 1 4 50 9 8 2 17 0 5 1 68 4 4 0 49 1 1 2 33 9 3 9 3
2 8 0 3 32 3 5 6 28 8 3 1 42 6 3 5 80 8 4 6 18 7 8 6 58 8 5 0 5
5 6 8 7 63 5 5 4 90 4 1 6 77 0 2 5 71 6 4 6 15 2 7 3 19 3 6 2 8
3 1 9 6 64 6 3 6 90 0 0 7 74 9 0 1 17 4 8 8 70 9 2 0 22 3 5 2 7
2 0 3 7 16 0 1 4 54 5 2 7 90 6 5 6 25 6 0 4 40 5 7 2 91 9 9 9 9
3 1 0 9 91 6 7 5 30 1 3 3 61 2 4 3 7 0


Cek warna perbaris kolom masukkan 4digit angka